Susan Howe

Susan Howe (narozena 1937 v Bostonu, žije a pracuje v Guilfordu) je americká básnířka, esejistka a kritička patřící mezi nejvýznamnější autory své generace. Její tvorba je spojována s avantgardní skupinou Language poets, která vznikla v pozdních šedesátých letech ve Spojených státech. Howe se od počátku své tvorby pohybuje napříč mnoha médii a obory a zajímá se o vizuální i auditivní možnosti jazyka. Její práce je často klasifikována jako postmoderní, rozšiřující tradiční literární žánry, včetně jejich teoretických základů i přístupů k jejich historii. Autorčiny texty jsou mnohovrstevnaté a aluzivní, často se v nich zrcadlí raná historie a stará mytologie amerického kontinentu i práce jiných autorů.

Dílo Susan Howe bylo představeno mnoha samostatnými výstavami, například v Yale Union v Portlandu (2013), i výstavami skupinovými, mimo jiné ve Whitney Museum of American Art v New Yorku (2014), v Bureau des Réalités v Bruselu (2018), ISSUE Project Room v New Yorku (spolupráce s Davidem Grubbsem, 2013) a opakovaně v MoMA v New Yorku.Zpět