Pavel Büchler

Pavel Büchler (narozen 1952 v Praze, žije a pracuje v Manchesteru) patří ke generaci, která vstoupila na uměleckou scénu v sedmdesátých letech a svými aktivitami působila v Československu mimo oficiální sféru. V roce 1981 Büchler emigroval do Anglie. Od počátku své umělecké praxe se zabývá dematerializací umění a konceptuální prací s textem, kdy například zasahuje do knižních děl a zkoumá limity jazyka, což ústí ve stále propracovanější formu literární praxe. Koncem osmdesátých let začal vyučovat na Slade School of Fine Art v Londýně a v roce 1992 se stal vedoucím katedry výtvarného umění na Glasgow School of Art. V roce 1997 byl jmenován profesorem výtvarného umění na Manchester Metropolitan University, kde aktivně působil do roku 2016 a zůstává zde nadále emeritním profesorem.

Dílo Pavla Büchlera bylo představeno mnoha samostatnými výstavami, například v Moravské galerii v Brně (2021), Galerie PCP v Paříži (2018), Künstlerhaus Palais Thurn und Taxis v Bregenzu (2014), i výstavami skupinovými, mimo jiné v Národní galerii Praha (2019–2020), ve Fondazione Prada v Miláně (2018), v Palazzo Fortuny v Benátkách (2016), v Galerii Rudolfinum v Praze (2015) či Tinguely Museum v Basileji (2010). edou.Zpět